DEN HAAG - Met de handtekening van minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) krijgt de bouw van een klimaatsatelliet donderdag groen licht.

Van der Hoeven tekent in Den Haag een overeenkomst daarvoor met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Het is de bedoeling in 2014 een meetinstrument te lanceren dat meer inzicht moet geven in de oorzaak van klimaatverandering en luchtverontreiniging.

Tropomi

De satelliet waaraan het meetinstrument wordt bevestigd, kost 115 miljoen euro. Voor de bouw van het instrument, Tropomi genaamd, heeft het kabinet 78 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De lancering is onderdeel van het programma voor aardobservatie van ESA, het Europese Ruimtevaart Agentschap. Bij de ruimtevaart richt Nederland zich sinds een aantal jaren vooral op aardobservatie.

Omi

Tropomi moet de opvolger worden van Omi en Sciamachy, twee andere instrumenten die vanuit de ruimte informatie geven over de uitstoot en verspreiding van luchtvervuiling en broeikasgassen.

Onder gezamenlijke leiding van ESA en de nieuwe Nederlandse ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office (NSO) werken Nederlandse bedrijven en instituten (KNMI, SRON, TNO en Dutch Space) aan Tropomi.

ESA zorgt voor de bouw van de rest van de satelliet.