LONDEN - Een warm klimaat lijkt gunstiger te zijn voor de evolutie van soorten dan een koude omgeving. Dieren in een warm gebied hebben 1,5 keer zoveel mutaties in hun cellen als dieren in een koud gebied, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waar de BBC donderdag over schrijft.

De onderzoekers vergeleken het DNA van 130 paren zoogdieren, waarvan de een in een koudere omgeving leefde dan de ander.

Volgens de wetenschappers is binnen de onderzochte dieren sprake van een soort 'micro-evolutie', wat licht zou kunnen werpen op het eeuwenlange proces dat leidt tot het ontstaan van nieuwe soorten.

DNA is een drager van erfelijke eigenschappen en kan veranderen als een cel deelt. Die veranderingen blijven meestal onopgemerkt, behalve als het DNA nader onderzocht wordt.

Is een verandering gunstig, dan kan die bij de voortplanting worden doorgegeven, wat op de lange termijn kan leiden tot evolutie.

Planten

Eerder ontdekten wetenschappers al dat DNA van planten en zeedieren sneller verandert als het warmer is, maar dat werd geweten aan de omgevingstemperatuur. Nu hetzelfde proces is aangetoond in zoogdieren, die zelf hun lichaamstemperatuur regelen, lijkt de rol van het klimaat bevestigd.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen ook verklaren waarom vooral in de tropen veel verschillende diersoorten voorkomen.