DEN HAAG - Om mogelijk te maken dat elektriciteit die via windparken op zee is opgewekt, kan worden aangesloten op het bestaande stroomnet, is een investering nodig tussen de 5 en 11 miljard euro.

Het gaat om kosten voor aanleg en onderhoud van het netwerk, zo blijkt uit het rapport 'Net op zee' dat minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met een elektriciteitsnetwerk op zee zou tussen 2012 en 2020 zo'n 6000 megawatt productiecapaciteit van windparken mogelijk zijn.

TenneT

Van der Hoeven stelt verder dat landelijk netbeheerder TenneT verantwoordelijk moet zijn voor de aanleg en het beheer van het net op zee.

Wel wil ze eerst nog uitzoeken hoe het zit met het doorberekenen van kosten van het net op zee naar producenten, netbeheerders en afnemers.

Door de verantwoordelijkheid bij TenneT te leggen, komt Van der Hoeven tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer.