AMSTERDAM – Het aantal kwallenplagen neemt toe als gevolg van overbevissing, meldt het Vlaamse persbureau IPS.

Wereldwijd neemt het aantal kwallenplagen snel toe. Dat is voor het overgrote deel te wijten aan menselijke activiteiten, zoals overbevissing en de lozing van water met afval en meststoffen.

Ook de opwarming van de aarde maakt de snellere verspreiding van sommige kwallensoorten mogelijk.

Kwallenplagen

“Grote groepen kwallen kunnen een natuurlijk fenomeen zijn in gezonde ecosystemen in de oceanen, maar nu wordt duidelijk dat zich overal ter wereld grotere en frequentere kwallenplagen voordoen”, zegt Anthony Richardson van de Universiteit van Queensland (Australië).

Overbevissing

“Steeds meer bewijzen suggereren dat open oceaansystemen die nu door vis worden gedomineerd plotseling door kwallen kunnen worden gedomineerd”, zegt Richardson, die samen met collega’s een nieuwe studie heeft gepubliceerd over dit onderwerp in het internationale blad Trends in Ecology and Evolution.

Normaal houden vissen kwallen onder controle door de kwallen zelf of hun voedsel op te eten. Overbevissing kan dat evenwicht verstoren. “Voor de kust van Namibië bijvoorbeeld is de sardienenpopulatie gedecimeerd door de intense bevissing. De kwal heeft daar de sardien nu vervangen als dominante soort.”

Kwallengroepen

Er worden de laatste jaren steeds meer grote kwallengroepen aangetroffen. In de zee van Japan doken zelfs kwallen op die tot 2 meter groot kunnen worden en 200 kilogram kunnen wegen. Maar ook in de Middellandse Zee en de Noordzee neemt de kwallenpopulatie toe.