AMSTERDAM - De ontwikkeling van modern menselijk gedrag heeft veel te maken met bevolkingsdichtheid. Een hogere bevolkingsdichtheid in een bepaald gebied leidt tot een grotere uitwisseling van ideeën en vaardigheden en voorkomt dat nuttige ideeën verloren gaan.

Dat blijkt volgens ScienceDaily uit een onderzoek van UCL (University College London).

Volgens de studie van UCL heeft dit in het verleden geleid tot het verschijnen van moderne menselijke samenlevingen op verschillende plekken ter wereld.

Evolutionaire ontwikkeling

Tot nu toe werd aangenomen dat innovatieve ideeën en het uitvoeren van complexe taken vooral gevolg waren van de evolutionaire ontwikkeling van het menselijke brein.

Uit het onderzoek blijkt dat sociale interactie ook een grote rol heeft gespeeld hierin.

Schattingen

Schattingen van bevolkingscijfers in het verleden en computermodellen over de mate van innovatie binnen menselijke gemeenschappen laten een verband zien tussen de hoeveelheid mensen die in het verleden een gebied bewoonden en de kenmerken van wat wetenschappers modern menselijk gedrag noemen.

‘’Met modern menselijk gedrag bedoelen we de radicale sprong voorwaarts in technologische en culturele complexiteit die onze soort uniek maakt’’, legt onderzoeker Adam Powell uit.

Voorbeelden van modern menselijk gedrag zijn beter ontwikkelde jachttechnieken zoals het gebruik van pijl en boog, of symbolisch gedrag als bijvoorbeeld kunst. De eerste gereedschappen werden 90.000 jaar geleden door mensen uitgevonden.

Explosies

In de kleine 200.000 jaar dat de mensheid bestaat hebben zich op verschillende momenten in de vroege geschiedenis van onze soort explosies van culturele en technische ontwikkeling voorgedaan.

Wetenschappers hebben hier nooit een volledig sluitende verklaring voor kunnen vinden.

‘’Er is in elk geval geen bewijs voor een puur biologische verandering in onze hersenen die verklaart waarom we ons op een gegeven moment op een intelligente manier begonnen te organiseren en gedragen’’, vertelt Mark Thomas van UCL.

‘’Het door ons ontwikkelde model wijst er op dat succesvolle innovatie minder met intelligentie te maken lijkt te hebben dan werd aangenomen, en meer met de manier hoe mensen met elkaar omgaan. En dat is nu even relevant als 90.000 jaar geleden.’’