GRONINGEN - Archeologen hebben bij opgravingen bij het Gedempte Boterdiep in Groningen ruim 420 zilveren munten uit de vroeg zestiende eeuw aangetroffen.

Het gaat om een van de grootste muntschatten die ooit in Nederland is gevonden, zo maakte wethouder Frank de Vries vrijdag bekend.

De muntschat werd al enkele weken geleden gevonden, maar omdat de geldstukken nog moesten worden schoongemaakt, werd de vondst vrijdag pas naar buiten gebracht.

De munten zijn gemaakt tussen 1500 en 1508 en zijn in Groningen geslagen. Het gaat om tweehonderd stuivers en tweehonderd halve stuivers.

Volgens stadsarcheoloog Gert Kortekaas moest een ongeschoolde arbeider daar destijds vier maanden voor werken. Met dit bedrag zou deze arbeider een nieuw paard kunnen kopen of zijn hele gezin van kleren kunnen voorzien.

Kruikje

De geldstukken werden aangetroffen in een stenen kruikje, dat tot vlak voor de vondst nog gaaf was, maar uiteindelijk door graafmachines beschadigd is geraakt. De plek waar de muntschat werd aangetroffen was van de vijftiende tot zeventiende eeuw in gebruik als vuilnisbelt.

Hoe de stuivers daar terecht zijn gekomen, is een raadsel. Kortekaas sluit echter niet uit dat iemand ze daar heeft verstopt aan het begin van de zestiende eeuw, op het moment dat Groningen vanwege oorlog onrustige tijden doormaakte.

Musea

Wat er met de muntschat gaat gebeuren is nog niet bekend, maar De Vries hoopt dat de collectie uiteindelijk kan worden tentoongesteld in een van de Groningse musea. Hoeveel de munten bij verkoop zouden opbrengen, is lastig te zeggen.

Volgens de wethouder gaat het vooral om de historische waarde. De archeologen stuitten verder nog op een gouden munt en delen van kariatiden. Een kariatide is een halfbeeld, meestal van een vrouwenfiguur. De beelden dateren uit de zeventiende eeuw.