LEIDEN - Het wit bosvogeltje verdween in 1950 uit Nederland. Maar in 1974 vonden botanisten de sierlijk bloeiende plant weer terug.

Het wit bosvogeltje behoort tot de ongeveer veertig wilde plantensoorten die in de afgelopen anderhalve eeuw zijn verdwenen, maar ook vanzelf weer terug zijn gekomen.

Onderzoekers van het Nationaal Herbarium Nederland en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden hebben de veranderingen in de Nederlandse flora tussen 1840 en 2000 op een rijtje gezet.

Zij ontdekten tot hun verrassing dat er sinds 1981 minder planten spontaan verdwijnen en juist meer soorten terugkomen. De meest waarschijnlijke verklaring daarvoor is de klimaatverandering, aldus de botanisten.

Sinds 1840 zijn 87 plantensoorten verdwenen uit Nederland. Ongeveer 45 procent daarvan is op enig moment weer teruggekomen.

Salvia

Sinds 1981 troffen natuurvorsers maar liefst 27 planten aan, die al heel lang niet meer waren gezien, zoals de kleinbloemige salvia en de aangebrande orchis. De drijvende waterranonkel, die in 1980 verdween, is nog niet teruggevonden.

In de twintigste eeuw zijn in Nederland 157 nieuwe soorten gevonden, vooral planten uit zuidelijker streken. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met warmere zomers en zachtere winters.