LONDEN - Jaarlijks sterven 300.000 mensen door klimaatverandering. De opwarming van de aarde kost elk jaar 90 miljard euro.

Dat blijkt uit een rapport dat vrijdag is gepresenteerd in Londen.

Het is volgens opsteller Global Humanitarian Forum, een groep die sinds 2007 onderzoek doet naar de gevolgen van klimaatverandering, voor het eerst dat de impact van de opwarming van de aarde wereldwijd in beeld wordt gebracht.

Kyoto-protocol

Oud-VN-chef Kofi Annan greep de presentatie van het rapport in de Britse hoofdstad aan om wederom te pleiten voor een sterke opvolger van het Kyoto-protocol.

In december komen alle wereldleiders in Kopenhagen bij elkaar om een nieuw klimaatverdrag op te stellen. Als er geen krachtige overeenkomst tot stand komt, is het alternatief ''massale sterfte, massale migratie, en massale ziekte'', aldus Annan.

Kosten stijgen

Volgens de onderzoekers zal de prijs voor klimaatverandering alleen nog maar stijgen. In 2030 zullen jaarlijks een half miljoen mensen sterven door opwarming van de aarde. De kosten lopen dan per jaar op tot ruim 210 miljard euro.

Het rapport benadrukte de benarde situatie van mensen in Bangladesh, die regelmatig kampen met overstromingen en cyclonen.

Ook de mensen in Uganda hebben het zwaar, in dit geval door droogte. De stijging van de zeespiegel zorgt voor problemen op sommige eilanden.

Doden

De meeste doden komen door een langzame verslechtering van de leefomgeving van de slachtoffers, meldt het rapport. Veelal zorgt dat voor ondervoeding, wat in sommige gevallen leidt tot de dood. Rampen door klimaatverandering eisen minder doden.

De vijftig armste landen zijn samen verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de vervuilende uitstoot die leidt tot klimaatverandering.

De rijke landen stoten de rest uit. Volgens de onderzoekers moeten die landen dan ook hun pogingen om klimaatverandering tegen te gaan ''verhonderdvoudigen''.