GRONINGEN - Vijftien grutto's in Friesland vliegen sinds deze week met een ingebouwd zendertje rond.

Volgens wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben de bedreigde weidevogeltjes hiermee een primeur.

De grutto is tot nu toe de kleinste vogelsoort waarbij een zendertje is ingebracht, zo maakte de universiteit vrijdag bekend.

De onderzoekers willen de grutto's een jaar lang volgen om meer te weten te komen over de precieze trekroute. De beestjes hebben hun broedgebied in Friesland en maken trektochten naar Zuid-Europa en Azië.

Rugzakje

De laatste jaren worden in Nederland diverse kleine vogels met een zender gevolgd. De vogels krijgen vaak een soort rugzakje om, waarin het zendertje is vastgemaakt. ''Dit is bij een kleine soort als de grutto niet de beste optie'', zei onderzoeksleider Theunis Piersma. '

'Buitenboordzendertjes kunnen de stroomlijn van de grutto beïnvloeden en het tuigje kan gaan knellen als de vogels voordat zij wegtrekken heel vet worden.''

Populatie

Van de grutto's in het Noordwesten van Europa broedt 90 procent in Nederland. Volgens gegevens van de Rijksuniversiteit Groningen nam de populatie van deze trekvogel tussen 1975 en 2005 met 65 procent af door de enorme intensivering van de landbouw.

De grutto staat dan ook op de Rode Lijst van beschermde dieren van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN.