AMSTERDAM - Archeologen hebben bij opgravingen in Enkhuizen een visfuik uit de Midden-Bronstijd (1575-1200 voor Christus) gevonden die nog volledig intact is.

Het is volgens de archeologen een bijzondere vondst, omdat het voor het eerst is dat een fuik uit de bronstijd in Nederland wordt gevonden. Dat meldt het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) in Amersfoort.

Door de vondst en het eerder blootleggen van een nederzetting en een grafheuvel concluderen de archeologen dat ook het lager gelegen achterland van West-Friesland in de Midden-Bronstijd bewoond was. Eerder werd er nog van uitgegaan dat alleen de hogere delen bewoond waren. Het onderzoek door archeologen van het ADC op bijna zes hectare aaneengesloten land begon in januari.

Verrassing

De vondst van de fuik was voor de archeologen een 'complete verrassing'. Het vistuig lag in een kuil op een van de woonerven en was afgedekt met riet. Vermoedelijk werd de fuik gebruikt voor het vissen op paling en snoekbaars in open water in de buurt.

De fuik bestaat uit een taps toelopende korf van een meter dertig lang en veertig centimeter breed, gemaakt van twijgen, die bijeengehouden worden door touw.

Huizen

Tien huizen met erven werden blootgelegd. Een huis met erf, waterputten en bijgebouwen had een oppervlakte van vijftig bij vijftig meter en was omringd door een greppel. De huizen waren achttien bij zes meter en waren opgetrokken uit vlechtwerkwanden, aangesmeerd met leem. In de zogenoemde woonstalhuizen leefden mensen en dieren onder een dak.

Planken

Op en rond de erven vonden de archeologen visgraten, vogelbotjes, botten van runderen en scherven. Raadselachtig is de vondst van planken met rechthoekige gaten in een aantal waterputten. De archeologen weten niet waar de planken toe dienden.

In het graf van de grafheuvel werd het skelet van een man tussen de 25 en 35 jaar gevonden.