AMSTERDAM - Wetenschappers hebben meer dan 200 nieuwe kikkersoorten gevonden op Madagaskar, ten teken dat veel van de unieke flora en fauna op het eiland nog niet in kaart is gebracht.

De ontdekking zorgt bijna voor een verdubbeling van het aantal bekende amfibieën in het land dat ongeveer 160 miljoen jaar geleden afbrak van de rest van Afrika.

Sindsdien heeft zich een geheel eigen biodiversiteit ontwikkelt. Zo komt 80 procent van de zoogdieren op het eiland nergens anders voor en waren op een na alle 217 tot nog toe bekende kikkers, padden en salamanders uniek voor Madagaskar.

Behoud

De huidige economische crisis heeft geleid tot een machtswisseling in het land. En de nieuwe regering, zo waarschuwen de wetenschappers, maakt de maatregelen voor het behoud van de bossen op Madagaskar weer ongedaan.

“Door de politieke instabiliteit kan binnen de nationale parken weer bos worden gekapt, met een hoop onzekerheid voor de toekomst van de beschermde natuur tot gevolg”, zegt David Vieites, een onderzoeker van het Spaanse Nationale Natuurwetenschappen Museum.

Soortenrijkdom

De onderzoekers verwachten dat de soortenrijkdom van het eiland nog veel groter is dan nu bekend.

“Mensen denken dat we weten welke plant- en diersoorten er op deze planeet leven”, zegt Miguel Vences, een betrokken onderzoeker van de Technische Universiteit van Braunschweig.

“Maar in werkelijkheid is de eeuw van de ontdekkingen nog maar net begonnen – de meerderheid van alle levensvormen op Aarde wacht nog steeds op wetenschappelijke herkenning.”

Ontbossing

Inmiddels is 80 procent van de tropische regenwouden op Madagaskar al verdwenen. Wereldwijd vormen ontbossing en klimaatverandering de belangrijkste bedreigingen voor biodiversiteit.