AMSTERDAM - Zowel mannen als vrouwen met een relatie zijn jaloerser dan ze zelf denken. Zelfs zonder dat ze zich ervan bewust zijn, maken ze een inschatting van de bedreiging die potentiële rivalen vormen voor hun relatie en daarmee voor hun nageslacht.

Dat concludeert sociaal psycholoog Karlijn Massar, die volgende week op haar onderzoek promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Massar stelt vast dat jaloezie voor mensen in een relatie een 'functionele' emotie is, die aangeeft of ingrijpen nodig is om de relatie veilig te stellen. Ze noemt jaloezie dan ook 'niet per se' een negatieve eigenschap.

Automatisch proces

De hoofdvraag van haar onderzoek, of het inschatten van rivalen een automatisch proces is, kan volgens Massar bevestigend worden beantwoord. "Iemand die met zijn partner op een feestje komt, blijkt in een oogwenk te kunnen inschatten of het nodig is om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door in te grijpen bij een gesprek dat diegene voert met een potentiële rivaal."

Uit het onderzoek blijkt verder dat mooie vrouwen meer jaloezie opwekken bij andere vrouwen dan seksegenoten die sociaal dominant zijn. De schoonheid van hun rivalen wordt als grootste bedreiging ervaren voor hun relatie.

Voor mannen spelen zowel fysieke als sociale eigenschappen van de rivalen mee bij de inschatting van het risico voor hun relatie.