AMSTERDAM - De snelheid waarmee mensen hun zelfbeheersing verliezen, wordt sterk beïnvloed door een specifiek gen. Dat hebben Duitse wetenschappers ontdekt.

De onderzoekers van de universiteit van Bonn lieten 800 proefpersonen een vragenlijst invullen, aan de hand waarvan werd vastgesteld hoe ze met woede omgingen.

Vervolgens ondergingen alle deelnemers aan het experiment een DNA-test waarbij het gen DARPP-32 werd onderzocht.

Dopamine

Het betreffende gen komt in drie varianten voor bij mensen en is betrokken bij de aanmaak van dopamine, een hormoon dat onder meer vrijkomt als je kwaad of agressief wordt.

Tijdens het onderzoek bleek dat twee versies van DARPP-32 vooral werden aangetroffen bij opvliegende proefpersonen.

Mensen die beschikten over de zogenaamde 'TT'- of 'TC'-variant hadden vaker last van woede-uitbarstingen dan mensen die de zogenoemde 'CC'-versie van het gen hadden.

“Mensen met de eerste twee varianten zijn blijkbaar minder goed in staat om hun gevoelens onder controle te houden”, verklaart hoofdonderzoeker Martin Reuter in de Britse krant The Daily Telegraph.

Westers

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Behavioural Brain Research.

Opvallend genoeg komen de twee genvarianten die leiden tot opvliegendheid relatief veel voor in westerse bevolkingsgroepen. Volgens de onderzoekers is een opvliegende persoonlijkheid echter niet per definitie een nadeel in het sociale leven.

Dominant

“Een al te grote mate van opvliegendheid is natuurlijk niet gewenst, maar het tonen van een bepaalde dominante woede kan juist helpen om een bepaalde positie te veroveren in een maatschappij.”, aldus Reuter.

Overigens benadrukken de wetenschappers dat de mate waarin mensen opvliegend reageren maar voor ongeveer de helft wordt bepaald door hun genen. De andere helft wordt beïnvloed door factoren als opvoeding en omgeving.