AMSTERDAM - Het verband tussen het bekijken van pornografische beelden en seksuele agressie is sterk overdreven. Dat is de uitkomst van een uitgebreid Amerikaans onderzoek.

Gedragswetenschappers menen zelfs dat 'veelgebruikers' van pornofilms minder geneigd zijn tot het plegen van een seksueel misdrijf.

Christopher Ferguson en Richard Hartley, wetenschappers van de University of Texas, namen tientallen jaren aan Amerikaans onderzoek onder de loep en kwamen tot deze conclusie.

Het verband tussen porno enerzijds en verkrachting en aanranding anderzijds bestaat helemaal niet, zeggen de wetenschappers. "Het is tijd om de hypothese dat pornografie bijdraagt aan de toename van seksueel agressief gedrag te verwerpen."

Cijfers

In een persbericht zeggen zij: "Er wordt al jaren door politici en sociale wetenschappers geroepen dat porno seksuele agressie oproept, maar die uitspraken zijn niet gebaseerd op cijfers.''

''Uit onderzoek naar het aantal verkrachtingen, de manier waarop verkrachters te werk gaan en psychologisch onderzoek naar de verkrachters wijst niets op een relatie met het bekijken van pornobeelden."

Vergelijkingen

Vergelijkbare onderzoeken in andere landen naar dit onderwerp leveren geen andere cijfers op, menen Ferguson en Hartley. De twee Amerikanen publiceren hun conclusies in het vakblad Aggression and Violent Behavior.