UTRECHT - Orkanen en tropische stormen ontwortelen en beschadigen in de VS elk jaar gemiddeld 97 miljoen bomen, waardoor meer dan 90 miljoen ton CO2 in de atmosfeer komt, zeggen Canadese onderzoekers.

Hongcheng Zeng, een ecologisch geograaf aan de Universiteit van Windsor, heeft het effect van de krachtige stormen langs de Atlantische kust en de Golf van Mexico onderzocht.

In de periode tussen 1851 en 2000 zou, zo berekent hij op basis van traject en windsnelheden, als gevolg van de stormen elk jaar 53 miljoen ton biomassa afsterven.

Door rottingsprocessen in het dode plantaardige materiaal komen vervolgens tientallen miljoenen tonnen CO2 vrij, aldus het onderzoek dat gisteren verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Verspreiding

Tussen 1851 tot 2000 hebben de orkanen en tropische stormen bomen geveld van Texas tot het Noordoosten van de VS.

Met name wanneer de stormen buiten hun normale verspreidingsgebied vielen zouden ze veel schade aanrichten in bossen, waar de bomen normaal gesproken juist ongehinderd kunnen groeien.

Katrina

Ook het effect van de buitengewoon krachtige orkaan Katrina, in 2005, was groot. Deze enkele storm heeft grote stukken kustbos verwoest, waarbij naar schatting 385 miljoen ton CO2 is vrijgekomen, ongeveer overeenkomend met de jaarlijkse CO2-opname van alle bossen in de VS, die wordt geschat op 400 tot 550 miljoen ton CO2.

“Plotselinge verstoringen van ecosystemen – waaronder orkanen, bosbranden en insectenplagen, zoals de Canadese pine-beetle – leveren een extra, onvoorspelbare dimensie in de relatie tussen klimaat en natuur, die in de meeste klimaatmodellen niet verwerkt is”, zegt Steven Running, een ecoloog van de Universiteit van Montana.

Milde winters

De huidige insectenplaag in de Canadese taiga zorgt voor een extra jaarlijkse CO2-uitstoot van maar liefst 270 megaton, bijna twee keer zoveel als de volledige Nederlandse uitstoot door energiegebruik.

Ecologen zien recente mildere winters als oorzaak van de plaag, die vooral in de provincies Alberta en British Columbia veel bomen doodt.

Wereldwijd veroorzaakt ontbossing naar schatting zo’n 20 procent van de totale CO2-uitstoot. Onder het nieuwe klimaatverdrag, dat in december in Kopenhagen moet worden overeengekomen, zal worden geprobeerd dit aandeel te halveren.