LEEUWARDEN - Een Romeins schrijfplankje, dat in 1914 in een Friese terp is gevonden, blijkt de oudst bewaarde geschreven tekst van Nederland te zijn.

Onderzoek van het Fries Museum en het Fries Historisch Centrum (Tresoar) wijst uit dat de tekst is opgesteld op 23 februari in 29 na Christus. Dat maakte het Fries Museum donderdag bekend.

Het onderzoek is uitgevoerd door de professoren Alan Bowman en Roger Tomlin van de Universiteit van Oxford en professor Klaas Worp van de Universiteit van Leiden.

Volgens Worp werd het plankje in 1914 ''met de klompen modder er nog aan'' gevonden in een terp bij het Friese Tolsum.

Datering

Jarenlang kon de precieze datering van het plankje niet worden achterhaald. De datering is nu dankzij nieuwe technieken vastgesteld.

Het wetenschappelijke jaarboek De Vrije Fries publiceerde in 1917 een vertaling van de tekst. Het zou een koopcontract voor een Friese koe zijn. Maar het blijkt een schuldverklaring te zijn, ondertekend door een Bataafse soldaat.

Briefpapier

Schrijfplankjes waren het Romeinse briefpapier. Op het hout werd een laag was gesmeerd waarin men met een griffel een tekst schreef.

Bij het plankje uit Tolsum drukte de schrijver zo hard, dat de tekst nu nog leesbaar is in het hout.

Dat de professoren nu tot een andere vertaling komen heeft te maken met de slechte leesbaarheid.

Voor dit onderzoek zijn vanuit verschillende hoeken foto's genomen. Op die manier is de belichting steeds anders, zodat de schaduwen van de inkepingen veranderen.