AMSTERDAM - In Cyprus is een 4000 jaar oude tempel ontdekt, de oudste die ooit op het eiland werd gevonden. Dat heeft een Italiaanse archeologe vrijdag gezegd.

Volgens archeologe Maria Rosario Belgiorno is de tempel minstens duizend jaar ouder dan alle andere tempels die in Cyprus ooit zijn ontdekt.

"Dit betekent dat er al veel eerder erediensten werden gehouden in Cyprus dan tot nu toe werd aangenomen", zei ze.

De oudheidkundige dienst van Cyprus vreest dat Belgiorno een beetje te hard van stapel loopt. "De vindplaats is zeker van ongeveer 2000 voor Christus, maar de uitleg dat het om een tempel of een heilige plek gaat moet nog worden geverifieerd", zei Maria Hadjicosti van de dienst.

Nederzetting

Belgiorno deed haar vondst vorig jaar buiten het dorp Pyrgos aan de zuidkust van Cyprus, op een plek waar eerder al een nederzetting van vierduizend jaar oud was gevonden.

Daar werden onder andere een parfumerie, een wijnhandel en een smidse aangetroffen. Het gebouw dat Belgiorno vond is tweehonderd vierkante meter groot en driehoekig.

Volgens de archeologe zijn er aanwijzingen dat het gaat om een monotheïstische tempel, met een offertafel. Het gebouw doet denken aan bijbelbeschrijvingen van Kanaänitische godshuizen, zei Belgiorno. Laatsgenoemde dateert uit het begin van de IJzertijd.

Een link met tempels uit het oude Palestina wordt volgens haar gevormd door twee steengoten van zes meter lang, waardoor het bloed van geofferde dieren kon wegstromen.

Handelscontacten

De tempel bevond zich tegenover het gebied in de nederzetting waar de ambachtslieden woonden, zei de Italiaanse.

De nederzetting was gebouwd rond een raffinaderij van olijfolie en er woonden zo'n vijfhonderd mensen. Waar die vandaan kwamen is niet goed te achterhalen, maar ze hadden handelscontacten met Egypte en Palestina, aldus de archeologe.

Het dorp werd in 1850 voor Christus verwoest door een aardbeving.

De oudste bewoning van Cyprus dateert voor zover bekend van ongeveer 9000 voor Christus.

Er woonden in de loop der geschiedenis onder andere Feniciërs, Myceense Grieken, Romeinen, Franken en Venetiërs. Het Ottomaanse rijk veroverde het eiland in 1571, maar moest het in 1878 afstaan aan Groot-Brittannië. Sinds 1960 is Cyprus onafhankelijk.