AMSTERDAM - Britse wetenschappers zijn er in geslaagd om keuzes van mensen te voorspellen door activiteit in een specifiek hersengebied te meten.

De onderzoekers van het University College London legden tijdens een experiment een lange lijst met vakantiebestemmingen ter beoordeling voor aan een  groep mensen.

De proefpersonen kregen de opdracht om zich een levendige voorstelling te maken van een vakantie op elke afzonderlijke plek.

Ondertussen werd de activiteit in een specifiek gebied van hun brein gemeten: de caudate nucleus. Dat hersendeel is betrokken bij het inschatten van toekomstige beloningen.

Voorkeursbestemming

Al snel bleek dat de activiteit in het hersengebied een goede graadmeter was voor de mate waarin mensen een voorkeur hadden voor een bepaalde vakantiebestemming.
Hoe meer activiteit in de caudate nucleus werd gemeten tijdens een gedachte over een vakantieplek, hoe groter de kans dat de proefpersonen dat land of gebied later op een vragenlijst invulden als hun voorkeursbestemming.

Als een proefpersoon twee bestemmingen als even aantrekkelijk beschouwde, moest hij in een tweede ronde uiteindelijk toch een keuze maken tussen de twee vakanties.

Bij die heroverweging trad er een verandering op in de hersenen. Wanneer iemand bijvoorbeeld twijfelde tussen Turkije en Griekenland en uiteindelijk koos voor de laatste bestemming, dan werd er opeens ook meer hersenactiviteit gemeten wanneer hij aan Griekenland dacht.

Actie

“Het opnieuw evalueren van onze opties is waarschijnlijk een manier van onze hersenen om onszelf te committeren aan een actie die we hebben ingezet”, aldus onderzoeksleidster Tali Sharot. “Als we geen nieuwe waardevolle informatie krijgen over een bepaalde keuze, dan heroverwegen we onze eerdere acties en beslissingen gewoon nog eens.”