AMSTERDAM - Kinderen met oudere vaders presteren minder goed bij intelligentietests. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van een Amerikaans bevolkingsonderzoek.

De Australische wetenschapper John McGrath van de universiteit van Queensland bestudeerde de gegevens van een Amerikaans bevolkingsonderzoek met 33.437 deelnemers, geboren tussen 1959 en 1965.

Het IQ van de proefpersonen werd drie keer gemeten in hun kinderjaren: op de leeftijd van vier maanden, vier jaar en zeven jaar.

Laat vaderschap

McGrath ontdekte dat kinderen met relatief oude vaders gemiddeld lager scoorden bij de intelligentietesten dan deelnemers met jonge vaders, zo meldt de Britse krant The Sunday Times.

“De kinderen van oudere vaders vertonen een subtiel gebrek bij intelligentietests in de vroege kinderjaren en verdere jeugd”, aldus McGrath. “De resultaten en de onderliggende factoren verdienen verder onderzoek, vooral omdat het steeds meer een trend wordt om laat aan het vaderschap te beginnen.”

Mutaties

McGrath zelf vermoedt dat de intellectuele capaciteiten van kinderen worden beïnvloed door het biologisch verouderingsmechanisme van hun verwekker.

Bij mannen op hoge leeftijd hebben de cellen die sperma produceren een relatief hoog aantal mutaties doorgemaakt. Dit hoge aantal zou de kwaliteit van hun zaad negatief kunnen beïnvloeden.

Betere score

Een hoge leeftijd van de moeder heeft volgens de onderzoeker geen negatieve invloed op de mentale gezondheid van haar kinderen. McGrath ontdekte zelfs dat het kroost van oudere moeders gemiddeld iets beter scoorde bij de intelligentietests.

Een verklaring voor deze laatste bevinding heeft McGrath niet. Wel voert hij aan dat de eicellen van vrouwen al worden gevormd voor de geboorte, als ze zich nog in de baarmoeder bevinden. De cellen zijn daardoor in hun verdere leven niet vatbaar voor mutaties.