Amerikaanse wetenschappers hebben voor het eerst informatie van de ene naar de andere plek gestuurd met elektrisch geladen atomen, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender Fox.

De onderzoekers van de universiteiten van Maryland en Michigan slaagden erin om twee atomen met elkaar te verstrengelen met behulp van lasers. Er ontstond op die manier een zogenaamde kwantummechanische link tussen de deeltjes.

Door dat fenomeen blijven atomen op elkaar reageren, ook op afstand. Verander je iets aan het ene deeltje, dan verandert het andere deeltje op dezelfde manier, ook al zijn de atomen niet meer fysiek met elkaar verbonden.

Informatie

In theorie kun je op die manier informatie van het ene atoom naar het andere sturen over grote afstanden. Als je bepaalde informatie toevoegt aan het ene atoom, zou die informatie ook in het andere atoom moeten verschijnen.

De Amerikaanse onderzoekers voerden zo´n ´teleportatie´ van informatie uit door het ene atoom te stimuleren om fotonen (lichtdeeltjes) uit te stoten.

Vervolgens werd in 90 procent van alle pogingen eenzelfde soort licht gemeten bij het andere atoom, dat ongeveer een meter verderop was geplaatst.

Kooi

De uitvoer van het experiment was extreem moeilijk, omdat een kwantummechanische link tussen atomen gemakkelijk kan worden beïnvloed door interactie met deeltjes in de omgeving.

De onderzoekers isoleerden de twee atomen daarom in een onzichtbare ‘kooi’ van elektromagnetische velden.

Kwantumcomputers

De onderzoekers hopen dat de teleportatie-techniek in de verre toekomst kan leiden tot de ontwikkeling van zogenaamde kwantumcomputers. Die computers zijn in theorie tot ongelooflijke prestaties in staat, omdat ze niet hoeven te werken met een netwerk van digitale informatie (nullen en enen) maar veel ingewikkeldere eenheden van informatie kunnen verwerken.

“Onze methode zou kunnen worden gebruikt om een sleutelonderdeel te creëren voor kwantumcomputers”, aldus hoofonderzoeker Christopher Monroe.