TILBURG - Volwassenen met de hyperactiviteitstoornis ADHD zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict. Ze komen vaker in de problemen omdat zij ondoordacht en impulsief handelen en sensatie en gevaar opzoeken.

Tot die conclusie komt hoogleraar Stefan Bogaerts vrijdag in zijn oratie ter gelegenheid van zijn aanstelling als hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit van Tilburg.

ADHD komt gemiddeld vaker voor bij slachtoffers van geweldsdelicten. Deze relatie legt de basis voor herhaald slachtofferschap of zogenoemde slachtoffercarrière, aldus de hoogleraar.

Miskend

Volgens Bogaerts is ADHD (aandachtstekort of hyperactiviteit) een miskend probleem bij daders én slachtoffers.

Twintig tot veertig procent van de volwassen slachtoffers van geweld wordt binnen het jaar opnieuw slachtoffer van delicten.