WAGENINGEN - Op Ameland heeft de natuur zelf een oplossing gevonden voor de zeespiegelstijging. Het oostelijk deel van het waddeneiland is de laatste tientallen jaren meer dan dertig centimeter gedaald.

Maar door opslibbing, de laagjes zand die de zee brengt, is die bodemdaling voor twee derde gecompenseerd. Dat zegt onderzoeker Pieter Slim deze week in Resource, het blad van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

''Veel onderzoekers houden zich bezig met voorspellingen van de zeespiegelstijging door klimaatverandering. Maar wij hebben die werkelijkheid al bestudeerd.''

Op Ameland dopt de natuur voor een groot deel haar eigen boontjes, concludeert het blad.

Gasboringen

De bodemdaling is een gevolg van de gasboringen die sinds 1985 op het eiland plaatsvinden. Al twintig jaar bestudeert Alterra, een onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit, de ecologische gevolgen daarvan.

''De clou is dat de effecten van bodemdaling overeen komen met die van zeespiegelstijging'', zegt Slim.

''We gebruiken de natuurlijke dynamiek om de kustveiligheid te vergroten'', legt hij uit. Opslibbing aan de oostkust van Ameland, waar geen dijken zijn, heeft ruim twee decimeter bodemverhoging opgeleverd.

Teniet

Daarmee is de bodemverlaging goeddeels teniet gedaan. Dat was een verrassing voor de onderzoekers. ''We dachten dat dat deel van het eiland zou verdrinken'', zegt Slims collega Han van Dobben in een filmpje op opgewarmdnederland.nl en de website van Alterra.

Wat in Ameland is gebeurd, is vergelijkbaar met de voorspelling het Intergovernemental Panel on Climate Change. Rond het jaar 2100 is de zeespiegel anderhalve meter hoger, zei het IPCC vorig jaar.

Dat is zo ongeveer dertig centimeter in twintig jaar, de mate waarin de Amelandse bodem zakte.

Realistisch

Ameland is volgens Slim een realistisch model. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe dijken nodig zijn om op land droge voeten te houden, stelt hij.

Maar het experiment van Ameland wijst uit dat je het best van de natuurlijke dynamiek gebruik kunt maken. Suppletie van zand om strand aan te laten groeien, is daarbij volgens hem een mooie aanvulling.