AMSTERDAM - Aardappelboeren moeten verkassen naar grotere hoogten en natuurlijke aardappelvariteiten moeten worden beschermd, zegt de VN-landbouworganisatie FAO.

Want door de natuurlijke biodiversiteit beter te beschermen kunnen in de toekomst wellicht nieuwe soorten worden gekweekt, die beter bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Doen we dit niet, dan worden omvangrijke landbouwgebieden in deze eeuw door hitte, droogte en een toename van plagen ongeschikt voor de aardappel, valt te concluderen uit ‘International Year of the Potato: New Light on a Hidden Treasure’.

Extra aandacht

De FAO gaf het boek uit ter afsluiting van het internationale jaar van de aardappel, waarin wereldwijd extra aandacht is besteed aan het gewas dat voor miljoenen mensen als basisvoedsel dient.

Het boek bevat een overzicht van alle beschikbare aardappelstatistieken en daarnaast een verslag van alle conferenties en workshops van het afgelopen jaar, die allen wijzen op serieuze bedreiging door klimaatverandering.

Ierland

‘Terwijl een toename van de CO2-concentratie de aardappelopbrengst iets kan verhogen, wordt dit teniet gedaan door de negatieve gevolgen van temperatuurstijging, waterschaarste door veranderende neerslagpatronen en een toenemende kans op misoogsten door ziekten zoals phytophthora’, zegt Marco Bindi van de Universiteit van Florence, een van de hoofdauteurs van het laatste IPCC-rapport.

Die aardappelziekte veroorzaakte bijvoorbeeld halverwege de 19e eeuw de Ierse aardappelhongersnood, waarbij meer dan een miljoen mensen omkwamen en die de hoofdoorzaak was van decennia van armoede, sterfte en emigratie, die de totale Ierse bevolking tot 1900 meer dan halveerde. Tot in Peru een oeraardappel werd gevonden die beter bestand was tegen de toen heersende variant van de ziekte...

‘We zullen plant- en oogstseizoenen moeten aanpassen en de aardappelproductie naar hoger gelegen gebieden, of verder naar het noorden moeten verplaatsen’, aldus Bindi, die eveneens wijst op de noodzaak om natuurlijke variaties te bewaren, zodat de landbouw minder afhankelijk raakt van één enkele, kwetsbare soort.

www.hier.nu