Het Brabantse Veghel is veel ouder dan tot nog toe werd aangenomen. De eerste bewoners vestigden zich er niet in 1310 maar al in de ijzertijd (800-12 v. Chr.).

Dat is het eerste resultaat van het archeologisch onderzoek aan de Peellandstraat in Veghel waar het nieuwbouwproject de Bolken verrijst.

Een woordvoerster van woningcorporatie Woonbelang, eigenaar van de grond, heeft dat maandag laten weten.

Onderzoek

Het bureau BAAC voerde in opdracht van de woningcorporatie het archeologisch onderzoek uit.

Volgens de opgravingen blijkt dat de eerste bewoners van Veghel zich in de ijzertijd op de hoge dekzandrug in het centrum van de Brabantse plaats vestigden.

Daarnaast zijn er resten aangetroffen van zes boerderijen en waterputten die dateren uit de middeleeuwen.