AMSTERDAM - De plaats die een kind in een gezin inneemt, heeft directe invloed op zijn of haar opleidingsniveau. Eerder geboren kinderen zijn gemiddeld hoger opgeleid dan jongere broertjes of zusjes.

Dat is een van de conclusies in het proefschrift van Monique de Haan, waarop zij donderdag promoveert aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam.

Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is de verdeling van financiële middelen binnen het gezin. Uit het onderzoek van De Haan blijkt dat eerder geboren kinderen een grotere kans hebben om geld te ontvangen van hun ouders.

Ook het bedrag dat ze krijgen is hoger. Dat heeft invloed op het opleidingsniveau.

Wisconsin

Voor haar onderzoek gebruikte De Haan gegevens uit een langdurige studie onder ouders en kinderen in de Amerikaanse staat Wisconsin. Wetenschappers hebben in die studie gezinnen gevolgd vanaf 1957 tot nu.

Het aantal jaren dat tussen de kinderen in een gezin zit heeft geen invloed op het opleidingsniveau, constateerde De Haan. Bovendien is het causale verband tussen het scholingsniveau van ouders en dat van hun kinderen kleiner dan verwacht.