AMSTERDAM - Het gevaar dat de Nederlandse plantenwereld in de nabije toekomst wordt overspoeld door exotische soortgenoten is reëel. Exotische planten kunnen zich namelijk sneller uitbreiden dan verwante inheemse soorten doordat natuurlijke vijanden als plantenziekten en plantenetende insecten ontbreken.

Dat meldt het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) woensdag op basis van onderzoek.

Eerder is volgens de onderzoekers al vastgesteld dat een verlies aan biodiversiteit te verwachten is, doordat sommige soorten niet goed met klimaatverandering kunnen meeverhuizen. Deze resultaten hadden vooral betrekking op dieren, maar de dreiging die de opwarming van de aarde met zich meebrengt voor de natuur is daarmee tweeledig. Het NIOO-KNAW noemt het een 'dubbele dreiging'.

Inheems

Het instituut voerde voor het onderzoek samen met Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden en de Universiteit van Florida een proef uit, waarin exotische planten die zich nieuw hadden gevestigd in een natuurontwikkelingsgebied bij Nijmegen werden vergeleken met verwante inheemse plantensoorten.

De exotische planten komen bijvoorbeeld als zaden via rivieren of vogels Nederland binnen.

Sneller

In een kas kweekten de onderzoekers zes exotische en negen inheemse plantensoorten op in grond van de Millingerwaard. De inheemse plantensoorten bleken volgens de onderzoekers sneller ziektekiemen te ontwikkelen dan de exoten.

Ook hadden de inheemse soorten meer te lijden onder de sprinkhanen en luizen waaraan ze werden blootgesteld. Of de exoten nu uit Europa, Zuid-Afrika of Noord-Amerika komen, maakt volgens de onderzoekers nauwelijks iets uit.