De lichaamsgeur van mensen kan zeer waarschijnlijk worden gebruikt om individuen te identificeren, zo heeft Amerikaans onderzoek met muizen uitgewezen.

Muizen produceren net als alle zoogdieren (waaronder mensen) een unieke lichaamsgeur onder invloed van hun genen. Die geur gebruiken de dieren onder meer om elkaar te herkennen en zelfs om een partner te kiezen.

Afwijken

Het is echter ook bekend dat een lichaamsgeur kan gaan afwijken onder invloed van dieet. Wetenschappers van het zogenaamde Monell Chemical Senses Center in Philadelphia onderzochten daarom of de lichaamsgeur van muizen door speciale voeding zodanig zou veranderen, dat het luchtje onherkenbaar zou worden.

Muizen

Eerst werden muizen getraind om op basis van geur één bepaalde soortgenoot te identificeren. Ook brachten wetenschapper de geur van sommige muizen in kaart met een chemische analyse. Daarna werden de dieren op een dieet gezet, zodat hun persoonlijke luchtje veranderde.

Geur

Maar hoewel de geur van de muizen sterk afweek na het dieet, waren ze nog steeds herkenbaar voor hun soortgenoten op basis van hun persoonlijke luchtje.

Ook de chemische samenstelling van hun geur bleef duidelijk herkenbaar. De onderzoekers konden de muizenluchtjes van elk individu nog altijd identificeren met chemische apparatuur.

Onderzoeker

"De bevindingen tonen aan dat biologische geuren net als vingerafdrukken consistent zijn en kunnen worden gebruikt om individuen te herkennen", verklaarde hoofdonderzoeker Jae Kwak tegen de Amerikaanse nieuwszender MSNBC.

"Als we kunnen aantonen dat dit ook het geval is bij mensen opent dat de mogelijkheid om apparaten te ontwikkelen die individuele geuren van personen kunnen detecteren."