HAARLEM - Het Wilhelmus is geschreven in 1572 in Haarlem. Dat stelt de Duitse historica Gudrun Dekker-Schwichow.

Volgens haar onderzoek is het Wilhelmus tijdens het Beleg van Haarlem door de Spanjaarden tot stand gekomen tussen 7 en 31 december 1572. Bekend was dat het Wilhelmus, sinds 1932 het nationale volkslied, tussen 1568 en 1572 is gecomponeerd.

Dekker concludeert ook dat het lied is geschreven door Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde (1540-1598). Historici hadden hem al aangewezen als de veronderstelde schrijver.

De historica is dit jaar afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en maakt haar bevindingen bekend tijdens de Week van de Geschiedenis, die zaterdag begint. In haar studie voert Dekker bronnen van zeer verschillende aard aan om haar stelling te onderstrepen.

Stad

Zo komt de eerste schriftelijke vermelding van het Wilhelmus voor in het dagboek van de Haarlemse notaris Willem Verwer op 31 mei 1573. Dat is anderhalve maand voordat de stad in handen van de Spanjaarden viel.

Philips van Marnix van Sint Aldegonde was in die bewuste periode in Haarlem om de stad bij te staan met wapens en voedsel. Als bijzondere afgezant van Willem van Oranje moest hij voorkomen dat de stad zou overlopen naar de Spanjaarden.

Het heeft ruim 350 jaar geduurd voordat het Wilhelmus de status van officiëel Nederlands volkslied kreeg. Toen in de 19e eeuw behoefte bleek aan een volkslied, werd gekozen voor 'Wiens Neerlands bloed' van Hendrik Tollens.

Gezien het racistische karakter (eerste regels: 'Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit, Van vreemde smetten vrij') leidde dat later tot protest. Pas op 10 mei 1932 koos het kabinet voor het Wilhelmus als nationaal volkslied.