BARCELONA/ZEIST - Een op de vier zoogdiersoorten wordt bedreigd met uitsterven. Zeker 1141 van de 5487 soorten vallen volgens de IUCN in de categorie bedreigd.

Dat blijkt uit de maandag verschenen rode lijst van bedreigde soorten van IUCN, de International Union for Conservation of Nature.

Sinds het jaar 1500 zijn er 76 zooggdiersoorten uitgestorven. De studie stelt ook vast dat soorten die worden geholpen door goede beschermingsmaatregelen kunnen herstellen. Dat geldt voor 5 procent van de soorten op de rode lijst.

Gevangenschap

Het Chinese Pater-Davidshert is daar een voorbeeld van. Het dier staat nu te boek als 'uitgestorven in het wild', maar volgens de onderzoekers is er kans dat de soort weer kan worden uitgezet nu populaties in gevangenschap flink groeien.

De Iberische lynx behoort tot de groep van 188 soorten voor wie de toekomst kritiek is. Meest pessimistische schatting is dat er op de hele wereld nog maar 84 Iberische lynxen zijn. De oorzaak: er is te weinig prooi (konijn).

Hoger

Het werkelijke aantal bedreigde soorten zoogdieren kan hoger uitvallen, waarschuwt de IUCN. Het is wetenschappers namelijk niet gelukt voor 836 soorten genoeg gegevens te verzamelen waardoor dus geen conclusie kan worden getrokken over de status.

IUCN, een internationaal samenwerkingsverband van overheden en circa negenhonderd natuur- en milieuorganisaties, spreekt van een heuse uitstervingscrisis. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vindt dat dit onderzoek laat zien hoe zinvol natuurbescherming kan zijn.

Iberische lynx

"In Europa staat de Iberische lynx er heel slecht voor. Van de 1100 dieren die 25 jaar geleden nog in het wild in Spanje leefden, zijn nog maar 84 tot 134 volwassen dieren over, waarvan maximaal 38 vrouwtjes die zich voortplanten."

"Het WNF zet zich in Spanje al meer dan 20 jaar in voor de bescherming van de Iberische lynx. Hierdoor is voorkomen dat het dier helemaal is uitgestorven."

Olifant

Ook de Afrikaanse olifant en de zwarte en witte neushoorn hebben geprofiteerd van beschermende maatregelen. Het WNF vraagt nu aandacht voor apensoorten die het erg moeilijk hebben omdat hun leefgebied wordt aangetast of verdwijnt.

De organisatie wijst erop dat Nederlanders door bewust koopgedrag er aan kunnen bijdragen dat plant- en diersoorten niet uitsterven. Bijvoorbeeld door te kiezen voor verantwoord geproduceerd hout, duurzame vis of servetten van gerecycled papier.