Zondag 29 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Vrij veel pesticiden in urine zwangeren Rotterdam

ROTTERDAM - In de urine van zwangere vrouwen in Rotterdam zitten meer afbraakproducten van pesticiden dan verwacht. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in de havenstad en TNO.
Door ANP

De wetenschappers publiceren hun bevindingen maandag op de website van het tijdschrift Environmental Research. Het onderzoek valt binnen de Generation R-studie, waarin de groei en gezondheid van tienduizend Rotterdamse kinderen van hun geboorte tot hun vroege volwassenheid wordt gevolgd.

Onderzoekers hebben urine verzameld van ongeveer vierduizend zwangere vrouwen in Rotterdam. Zij hebben de vloeistof geanalyseerd op de aanwezigheid van een aantal chemische stoffen.

Zo is gekeken naar weekmakers die aan plastics worden toegevoegd en naar pesticiden die worden gebruikt om gewassen te beschermen.

Afbraakproducten

De concentratie van afbraakproducten van zogeheten organofosfor pesticiden bleek in de urine van de vrouwen uit Rotterdam duidelijk hoger dan bij zwangere vrouwen in de Verenigde Staten. Eerder onderzoek suggereert dat een verhoogde concentratie afbraakproducten van die groep pesticiden tijdens de zwangerschap tot een verminderde kennisontwikkeling van het kind zou kunnen leiden.

Volgens de onderzoekers is nadere studie nodig om de betekenis van de bevindingen aan te geven. Zo zou de urine van een grotere groep zwangere vrouwen in en buiten Rotterdam moeten worden onderzocht om meer algemeen geldende uitspraken te kunnen doen.

Bovendien zou moeten worden onderzocht wat de bronnen voor de verhoogde concentratie afbraakproducten zijn en wat het mogelijke effect ervan op de gezondheid van de kinderen is.

Aanbevolen artikelen