UTRECHT - Voor een optimale bestrijding van nieuwe infectieziekten die kunnen overgaan van dier naar mens, is een soort Deltaplan nodig. Deze veranderende ziekteverwekkers kunnen wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid vormen.

Dit pleidooi houdt prof. Claire Boog donderdag in haar oratie 'Gepokt en gemazeld' voor de Universiteit Utrecht. Zij gaat zich als hoogleraar Ontwikkeling en toepassing van immunomodulatie voor vaccins vooral bezig houden met onderzoek naar het gericht aansturen van de afweer.

De klassieke vaccins zijn tot dusverre succesvol gebleken tegen ziekteverwekkers die niet of nauwelijks veranderen in de tijd. Maar voor de ontwikkeling van nieuwe of effectievere vaccins tegen complexe of sneller veranderende ziekteverwekkers is méér nodig, aldus Boog.

Bestrijding

Ze bepleit een multidisciplinaire aanpak voor de bestrijding van nieuwe infectieziekten.

Boog: "Emerging infections treden per definitie onverwacht op. Voor een optimale infectieziektebestrijding zijn politieke aandacht, coördinatie, een efficiënte communicatie en kennisuitwisseling tussen de medische en veterinaire professionals belangrijke succesfactoren."

Vaccins

Voorbeelden van nieuwe infectieziekten zijn SARS, Ebola en Q-koorts. Recente uitbraken van kinkhoest, mazelen en bof onderstrepen volgens Boog nog eens het belang om te zoeken naar oplossingen voor vaccins met bijwerkingen en vaccins die uitgewerkt lijken.

Wetenschappers zoeken ook naar nieuwe, veilige productiemethodes en andere toedieningsvormen, zegt de hoogleraar.