BRASILIA - Wetenschappers hebben in het Amazonewoud in het noorden van Brazilië de resten van dichtbevolkte steden en dorpen getraceerd. De nederzettingen dateren van voor de ontdekking van Amerika door de Europeanen en zijn nu bijna volledig overwoekerd door het tropische regenwoud.

De bevindingen van de onderzoekers zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

De wetenschappers stellen dat de vondst van de resten van steden in de regio Boven-Xingu een bevestiging is van het vermoeden dat delen van het tropische regenwoud niet zo maagdelijk zijn als lange tijd is verondersteld.

Satellietbeelden

Met behulp van gps-navigatie en satellietbeelden is ruim tien jaar gewerkt aan het traceren en in kaart brengen van de nederzettingen. Bij het onderzoek naar de steden en dorpen kregen de wetenschappers medewerking van een lid van de Kuikuro-stam.

De Kuikuro zijn de vermoedelijke afstammelingen van de indianen die in het precolumbiaanse tijdperk de nederzettingen bouwden.

Wallen

De onderzoekers schetsen in Science een beeld van plaatsen die rond grote pleinen waren gebouwd en die door wegen met elkaar waren verbonden. De nederzettingen in het Amazonegebied waren omringd door aarden wallen. Resten van die wallen zijn getraceerd.

Vermoedelijk zijn de vestigingen in verval geraakt door het contact van de bewoners met Europeanen en de ziekten die ze naar het gebied meenamen.