AMSTERDAM - Atleten zijn op Olympische sprintnummers in het voordeel als ze dichter bij het pistool starten waarmee het startschot wordt afgevuurd.

Dat blijkt uit Canadees onderzoek dat vlak voor de Spelen is uitgevoerd. Wetenschappers van de universiteit in Alberta hielden een experiment waarbij ze getrainde en ongetrainde sprinters vroegen om zo snel mogelijk te reageren op een startschot.

De knal lieten ze variëren in geluidssterkte van 80 decibel tot 120 decibel, om zo te testen hoe de groot de invloed van het geluid was op de reactiesnelheid van de proefpersonen.

Harder

De resultaten waren opvallend. Bij een harder startschot schoten de sprinters gemiddeld 1 à 2 honderdste van een seconde sneller uit de startblokken.

Binnenbaan

Volgens hoofdonderzoeker Alex Brown is daarmee bewezen dat sprinters in het voordeel zijn als ze in de binnenbaan (dus vlakbij het startpistool) starten. "Het startschot klinkt voor de atleten dan luider en dus kunnen ze ook sneller reageren", zo verklaarde hij tegen het Amerikaanse televisiestation MSNBC.

Loting

De startprocedure bij sprintnummers is op veel grote atletiekwedstrijden al veranderd. In plaats van een startschot wordt er een startsignaal gegeven vanuit geluidsboxen achter de verschillende startblokken. Op de Olympische Spelen wordt er echter nog steeds gewerkt met een startpistool. De indeling van de atleten in binnen- of buitenbanen wordt bepaald met een loting.

Afstand

Dat lijkt een vorm van competitievervalsing, vooral omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat niet alleen de geluidssterkte van het startschot invloed heeft op de reactiesnelheid van sprinters. De atleten die in de buitenbaan starten zijn nog eens extra in het nadeel omdat het geluid van het startpistool verder moet 'reizen' naar hun oren.

Starttijden

Onderzoekers van de Indiana University in Bloomington vergeleken drie jaar geleden de starttijden van alle sprinters op de Olympische Spelen van 1996 en 2004. Het onderzoek wees uit dat sprinters die startten in baan acht gemiddeld 15 honderdste later uit de startblokken kwamen dan de atleten in baan één. Het verschil in tijd kwam volgens de onderzoekers precies overeen met de extra afstand die het geluid van het startpistool moet afleggen.

"De startprocedure op de Olympische Spelen is dus eigenlijk niet eerlijk," aldus Alex Brown. "In sprintwedstrijden kunnen honderdsten van een seconde het verschil betekenen tussen goud en zilver."