ZEIST - Het gaat goed met de ijsvogels in Nederland. Tien jaar geleden was het diertje bijna uitgestorven, maar dit seizoen zijn al meer dan 650 paartjes geteld.

Dat meldt Vogelbescherming Nederland op de internetpagina Natuurbericht.nl. De Vogelbescherming startte in de jaren negentig met een project om de ijsvogel te behoeden voor uitsterven.

In 1997 broedden er nog maar 35 tot hooguit vijftig paartjes, aldus de organisatie.

Beken

De ijsvogelstand in Nederland daalde dramatisch door slecht onderhoud aan de beken. Het kleine blauw-oranje vogeltje broedt namelijk in beekoevers en haalt zijn voedsel uit helder, stromend water.

De diertjes hebben een speciale voorziening om naar visjes en insecten te kunnen duiken: zodra zij het water raken schuift een transparant vlies als een soort duikbril voor hun ogen.

Project IJsvogel

Samen met andere organisaties startte de Vogelbescherming het Project IJsvogel, een initiatief om beken te herstellen.

Dat is ondertussen op grote schaal gebeurd. Rechtgetrokken beken hebben hun originele, meanderende stroom weer terug.

Ook zijn met name op de Veluwe en in Zuid-Limburg veel beken uitgebaggerd, terwijl de bronnen zijn schoongemaakt.

Het ijsvogeltje is ondertussen afgevoerd van de zogenoemde rode lijst van bedreigde soorten, aldus de Vogelbescherming.