LEIDEN - Zeegebieden met een grote verscheidenheid aan dieren en planten zijn zo rijkelijk bedeeld, omdat ze op plaatsen ontstaan waar aardschollen langzaam tegen elkaar schuren.

Die conclusie publiceerde de Leidse wetenschapper Willem Renema vrijdag in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Renema, die voor het natuurhistorisch museum Naturalis werkt, bestudeerde met een internationaal team van geologen en biologen drie plaatsen op aarde waar de biologische variëteit ongekend hoog is, of waar in het verleden een grote rijkdom aan dieren- en plantensoorten is geweest.

Soortenrijkdom

"Een van deze 'hotspots' bevond zich veertig miljoen jaar geleden in Zuid-Europese zeeën. Hier was de soortenrijkdom net zo groot als tegenwoordig in Indonesië, waar nu de enige overgebleven 'hotspot' is."

Volgens Renema werd vaak gedacht dat de soortenrijkdom pas in de laatste twee miljoen jaar is ontstaan en voortkwam uit sterke zeespiegelbewegingen tijdens de recente ijstijden. "Uit ons onderzoek blijkt dat er al minstens twintig miljoen jaar geleden een hoge diversiteit aanwezig was", aldus Renema.

Randvoorwaarde

De 'hotspots' ontstonden allemaal in tropische gebieden, waar aardschollen zachter tegen elkaar schoven dan elders. Hierdoor ontstond een landschap van ondiepe zeeën met veel eilanden. Die gevarieerde gebieden vormen de ideale randvoorwaarde voor een grote biodiversiteit.

Volgens Renema is het belangrijk dat de 'hotspots' nader onderzocht worden. Te meer omdat koraalriffen die vaak in gebieden met een grote bioversiteit te vinden zijn, bedreigd worden. "Als we deze gebieden willen beschermen, moeten we goed weten wat we gaan beschermen. Dat kan alleen door meer kennis over de biodiversiteit te vergaren."