AMSTERDAM - Sporters hebben eerder de neiging om naar doping te grijpen als ze streng en meedogenloos worden gecoacht. Dat is de opvallendste conclusie uit een onderzoek aan de universiteit in Dublin, waaraan honderden topsporters meewerkten.

Ierse psychologen voerden de studie uit in opdracht van WADA, het wereldwijde anti-doping agentschap. Ze ondervroegen 375 topsporters uit verschillende disciplines om inzicht te krijgen in hun houding ten opzichte van verboden, prestatieverhogende middelen.

Verrassend genoeg blijkt vooral de werkwijze van een coach grote invloed te hebben op de afweging van een sporter om wel of geen doping te gebruiken. Atleten die in het onderzoek aangaven dat ze vaak werden bekritiseerd, gestraft en gekleineerd door hun coach, hadden over het algemeen minder moeite met dopinggebruik.

Ze reageerden bijvoorbeeld bevestigend op stellingen als 'dopinggebruik is noodzakelijk om te winnen'.

Verlangen

Ook de persoonlijke doelen van een atleet en zijn verlangen om te winnen, spelen een rol bij de keuze voor of tegen doping. Maar die factoren zijn volgens de wetenschappers minder doorslaggevend. De psychologen onderzochten ook hoe potentiële dopingzondaars het beste op andere gedachten kunnen worden gebracht. Ze stuurden een vragenlijst naar tachtig atleten met een strafblad voor het gebruik van doping. Slechts vier van die sporters (drie wielrenners en een gewichtheffer) werkten mee aan het onderzoek.

Strafblad

Toch zijn de resultaten enigszins bruikbaar, vinden de wetenschappers. Alle vier de ondervraagden gaven namelijk aan dat ze zich nooit hadden bekommerd om de gezondheidsrisico's van dopinggebruik. Wel schaamden ze zich na afloop tegenover hun familie en concurrenten.

'Het morele vraagstuk lijkt zwaarder te wegen dan hun gezondheid', verklaarde onderzoekster Kate Kirby in het Britse tijdschrift New Scientist. 'Campagnes tegen doping die waarschuwen voor gezondheidsgevaren kunnen waarschijnlijk beter worden vervangen door campagnes die benadrukken hoe groot de vernedering is als je wordt betrapt.'