DE BILT - Soms lijkt het er niet op, maar Nederland heeft steeds vaker blauwe luchten met minder wolken en meer zon. De lucht boven Nederland is schoner. Daardoor wordt Nederland zonniger en hebben we warmer weer.

Dat blijkt uit 'De toestand van het klimaat in Nederland 2008', het klimaatrapport van het KNMI over de afgelopen vijf jaar dat donderdag werd aangeboden aan staatsecretaris Tineke Huizinga (Verkeer).

Uit het verslag blijkt dat Noordwest-Europa, waaronder Nederland, de afgelopen vijftig jaar 2,2 keer sneller opwarmde dan het mondiale gemiddelde.

Huizinga

Volgens Huizinga leidt het rapport tot de nodige commotie en bevestigt het dat de klimaatverandering Nederland voor een grote uitdaging stelt.

Tot 1985 nam de hoeveelheid zonnestraling in Nederland nog licht af, maar daarna nam die juist sterk toe. "Mede hierdoor zijn de lente- en zomertemperaturen tot midden jaren tachtig nauwelijks toegenomen en daarna dubbel zo snel gestegen", aldus het KNMI.

Broeikaseffect

De extra zonneschijn zou goed zijn voor een halve graad van de totale opwarming van ongeveer anderhalve graad. Het veronderstelde broeikaseffect doet de rest.

In de jaren zeventig en begin jaren tachtig weerhielden meer stofdeeltjes in de lucht de zonnestraling ervan de grond te bereiken. Dankzij de schonere lucht lukt dat steeds beter.

Bewolking

Ook de afname van de bewolking speelt waarschijnlijk een rol. De metingen van het KNMI geven die afname nog niet weer, die in de ons omringende landen wel. Dat de bewolking afneemt, is vooral te danken aan meer zuidelijke wind.

Meer zonnestraling speelt een grote rol in de opwarming van Nederland. Een andere reden is dat Nederland meer westenwind kent, vooral in de late winter en het vroege voorjaar.

Effecten

Dat Nederland opwarmt, staat inmiddels buiten kijf. De opwarming, onder andere van de Noordzee, brengt behalve hogere temperaturen ook andere effecten met zich mee.

Zo regent het in de kustgebieden tegenwoordig meer dan in het binnenland. En als het regent, dan regent het ook goed. "De laatste jaren is er sprake van een groot aantal dagen met zware neerslag."

Goed nieuws voor mensen die slecht tegen de regen kunnen: de regenperiodes in Nederland worden korter van duur en in de zomer zullen er minder regendagen zijn. De buien die we in de zomer krijgen, zullen net zoals het weer zelf, tropisch aandoen.