SCHOONLOO - Voor het eerst in ruim dertig jaar zijn in Nederland ruigpootuiltjes geboren. Dat heeft Staatsbosbeheer maandag bekendgemaakt.

Een ruigpootuil is ongeveer even groot als de steenuil, die wel vaker in Nederland voorkomt. In 1971 is eens een dood ruigpootuiltje gevonden en in 1974 en 1977 waren er nesten waarvan de jonkies nooit het levenslicht hebben gezien.

Sinds medio jaren tachtig werd af en toe wel een roepend mannetje gehoord. Een groep vogelaars liet zich daardoor inspireren en ging op onderzoek uit.

Nest

Nadat eerst een en later twee ruigpootuilen en wellicht ook vrouwtjes werden gehoord, heeft Staatsbosbeheer het betreffende stuk bos afgezet. In april kwam een nestje uit.

Maar de twee kuikens die daar uitkwamen zijn door roofvogels opgegeten. In juni werd een tweede nest gesignaleerd waaruit ten minste vier kuikens zijn geboren. Een stierf in het nest en een werd slachtoffer van een roofvogel. Twee jongen moeten het overleefd hebben.

Duitsland

In Duitsland komen de ruigpootuilen vaker voor. Maar omdat dit land een slecht muizenjaar kent en de uilen gek zijn op muizen, zou het zomaar kunnen dat de ruigpootuil Duitsland voor Nederland verruilt.

Of dat verblijf tijdelijk is of permanent moet nog blijken.