MAAGDENBURG - Bij archeologische opgravingen in het oosten van Duitsland zijn restanten van een complex ontdekt dat wetenschappers vergelijken met het Britse Stonehenge.

In tegenstelling tot de cirkels van steen in Engeland, was de ruim 4000 jaar oude constructie bij Maagdenburg van hout gemaakt.

Het monument wordt beschouwd als een van de belangrijkste vondsten in Europa uit het derde millennium voor onze jaartelling.

Het vermoedelijke cultusoord zou ongeveer 250 jaar zijn gebruikt voor offer- en dodenrituelen.