WAGENINGEN - Worteltjes zijn niet alleen goed voor de ogen. Mensen die veel worteltjes eten hebben een verlaagd risico op sterfte aan hart- en vaatziekten.

Dat houdt verband met de oranje kleurstof bètacaroteen, een antioxidant dat vooral in wortelen en bladgroenten voorkomt. De verlaagde sterfte blijkt uit onderzoek van Brian Buijsse, die woensdag is gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit.

Eerdere studies wezen uit dat vitaminesupplementen met alleen bètacaroteen geen verlaagd risico teweegbrengt.

Caroteen

De onderzoeker vond in een tien jaar durende Europese studie dat hoge concentraties van caroteen in het bloed gepaard gaan met een verlaagde kans op sterfte door hart- en vaatziekten.

Buijsse verwerkte de gegevens van 1168 mannen en vrouwen. Na tien jaar waren 148 van hen overleden ten gevolge van hart- en vaatziekten.

Risico

In één onderzoeksgroep, 559 oudere mannen uit Zutphen, bleken na vijftien jaar 197 mannen overleden aan hart-en vaatziekten. In dit onderzoek hadden mannen met een hoge inname van betacaroteen via de voeding een lager risico op sterfte aan hart- en vaatziekten.

Worteltjes waren de belangrijkste bron van betacaroteen bij de Zutphenaren. In een onderzoek bij mannen op Kreta bleek een lage sterfte aan hartziekten samen te gaan met meer betacaroteen in het bloed.

Hoger

Het Wageningse onderzoek wijst echter uit dat concentraties bètacaroteen in het bloed van mannen op Kreta beduidend hoger liggen dan die van mannen in Zutphen.

Bovendien komen op het eiland bijna geen hartziekten voor, terwijl die in Zutphen een van de belangrijkste doodsoorzaken zijn.