ROME - Het aantal haaien in de Middellandse Zee is de afgelopen tweehonderd jaar met 97 procent gedaald. Ook het gemiddelde gewicht van de verschillende soorten haaien is afgenomen.

Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Lenfest Ocean Program, dat woensdag is gepubliceerd.

Een vijftal grote soorten staan volgens de onderzoekers op uitsterven. Haaien komen veel in visnetten terecht als bijvangst. Dat is een van de redenen dat de populatie zo snel in omvang afneemt, zeggen de onderzoekers. Een andere is de gerichte vangst van haaien voor menselijke consumptie.

Verstoring

Volgens de onderzoekers kan de terugloop van het aantal haaien zorgen voor een grote verstoring van het ecologisch systeem in de wateren tussen Europa en Afrika. Het is volgens hen lastig te benoemen waar het in de voedselketen zal gaan wringen.

In de Middellandse Zee leven 47 verschillende soorten haaien. Er geldt geen limiet voor de vangst van haaien.