ZEIST - Vogelbescherming Nederland wil dat de nieuwe deltaplannen voor de kust ook leiden tot verbeteringen voor vogels. De organisatie heeft hiertoe een kustvisie gemaakt.

Dinsdag zal staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat) de kustvisie overhandigen, aldus een woordvoerder maandag.

In de kustvisie komt Vogelbescherming Nederland met verscheidene adviezen. Zo pleit de organisatie onder meer voor kansen voor natuurlijke ontwikkelingen als stuivende duinen en natte duinvalleien, herstel van kweldernatuur en het terugbrengen van eb en vloed in afgesloten zeearmen.

Ook wil Vogelbescherming meer rust op de stranden door het aanbrengen van recreatiezones.

Winst

Deze adviezen leveren volgens Vogelbescherming een forse winst op voor de natuur. Tegelijkertijd zouden zij bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving van de mensen die aan de kust wonen en voor mensen die daar komen om te recreëren.

"Vogels zijn een goede graadmeter voor de omgeving", zegt Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland. "Maatregelen voor kustvogels hebben ook invloed op andere flora en fauna en dragen bij aan het leefplezier van de mens."

Keuzes

"Ondoordachte keuzes leiden tot onomkeerbare gevolgen. Voor mens en natuur in het algemeen en voor veel vogelsoorten in het bijzonder."