KAMPEN - Met aangepast rietbeheer moet de afname van het aantal watervogels in de noordelijke Randmeren worden gestopt. Dat bleek maandag uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vogelbescherming.

Het Zwarte Meer, Ketelmeer en Vossemeer tussen Overijssel en Flevoland zijn in Nederland het belangrijkste leefgebied voor onder meer de grote karekiet. Het gebied is ook van groot belang voor de commerciële rietteelt.

Door onder meer het maaiseizoen te verplaatsen, kunnen de moerasvogels worden behouden, aldus de Vogelbescherming.

Purperreiger

De grote karekiet is bedreigd, net als de in dit gebied voorkomende purperreiger en de roerdomp. Met het aangepaste beheer blijft commerciële rietteelt in het gebied mogelijk, aldus de Vogelbescherming.

De oeverzone langs het Zwarte Meer is grotendeels eigendom van de gemeente Kampen. Het verpachtbedrijf van de gemeente, Stadserven NV, heeft vooruitlopend op het onderzoek het beheer overgedragen aan Natuurmonumenten. Het rietbeheer is dit maaiseizoen al aangepast.

Initiatief

Rijkswaterstaat gaat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten misschien het rietbeheer in het hele IJsselmeergebied aanpassen. Het onderzoek is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en Rijkswaterstaat. De gemeente Kampen, de provincies Flevoland en Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten werkten mee.