AMSTERDAM - De ziekte van Alzheimer verloopt bij mensen van jonger dan 65 jaar sneller en agressiever dan bij oudere patiënten.

Bij de groep jongere Alzheimerpatiënten neemt het hersenvolume sneller af dan bij ouderen. Dit kan leiden tot een snellere opname in een verpleeghuis en een kortere verwachte levensduur.

Vergrijzing

Bij circa 195.000 mensen is op dit moment de diagnose dementie gesteld. Ongeveer 12.000 van deze patiënten zijn jonger dan 60 jaar wanneer de ziekte wordt vastgesteld.

Door de vergrijzing zal het aantal dementiepatiënten volgens voorzichtige schattingen van het Alzheimercentrum tot 2050 oplopen tot een half miljoen.