AMSTERDAM - Uit een onderzoek van de universiteit van North Carolina naar de erfelijkheid van autisme, blijkt dat een kind met een schizofrene ouder of een moeder met een psychische afwijking twee keer zo veel kans heeft op autisme. Zo blijkt uit een rapport dat maandag naar buiten werd gebracht in Chicago.

"Ons onderzoek heeft uitgewezen dat vaders en moeders met schizofrenie twee keer zo veel kans hebben op een kind met autisme", legt Julie Daniels van de universiteit van North Carolina uit.

"We zagen ook dat een kind een verhoogde kans op autisme heeft, als de moeder last heeft van depressies of persoonlijkheidsstoornissen. Bij vaders was dat niet het geval. Ook was er een klein verband tussen drugs- en alcoholverslaving van de ouders.

Zweedse families

De studie richtte zich op Zweedse families met autistische kinderen die tussen 1977 en 2003 werden geboren. Onder de families bevonden zich 1227 autisten. Deze families werden vergeleken met 31.000 families zonder autistische kinderen.

Communicatiestoornis

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die de sociale interactie en communicatie belemmert. Deze stoornis of het verwante syndroom van Asperger komt gemiddeld bij 1 op de 150 kinderen voor. Asperger kenmerkt zich door een milde vorm van contactgestoordheid.

"Het feit dat nu een verband is gelegd tussen autisme en andere psychiatrische afwijkingen zorgt ervoor dat we ons in de toekomst beter focussen op genetische- en omgevingsfactoren die mogelijk een bijdragen leveren aan deze afwijkingen", vertelt Daniels.

Oorzaken

Tot nu toe is de oorzaak van autisme nog niet aangetoond, maar onderzoekers vinden het aannemelijk dat het wordt veroorzaakt door erfelijkheid en mogelijke omgevingsfactoren.