Vrijdag 12 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Ook Romeinen worstelden met integratieproblemen

NIJMEGEN - In het oude Rome speelden integratie, immigratie en gelijke rechten een minstens zo grote rol als tegenwoordig. Deze onderwerpen lijken dus van alle tijden te zijn.
Door ANP

Dat ongelijke burgerrechten ook tot oorlog kunnen leiden, toont Roel van Dooren aan in zijn wetenschappelijk onderzoek naar de Italische Bondgenotenoorlog (91 tot 88 voor Christus), waar hij 23 april op promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Doodstraf

Het Romeinse Rijk bestond ten tijde van deze oorlog uit de stadstaat Rome en de overwonnen gebieden daaromheen. Romeinse burgers beschikten over het zogeheten 'ius provocationis', het recht om in beroep te gaan als een Romeinse magistraat hen bedreigde met een lijf- of doodstraf. De bondgenoten in de overwonnen buitengebieden hadden dat recht niet.

Toen de Romeinen in Italië op grote schaal land in beslag probeerden te nemen, merkten de bondgenoten hoe weinig rechtszekerheid er voor hen was weggelegd. De emoties liepen uiteindelijk zo hoog op dat er een bloedige oorlog uitbarstte.

Loyaal

Rome kon deze oorlog alleen winnen door loyaal gebleven bondgenoten volledige Romeinse burgerrechten te geven. Ook iedereen die later overwonnen werd, kreeg na verloop van tijd die rechten.

"Het belang van rechtszekerheid en gelijkheid was 2000 jaar geleden minstens zo groot als nu", aldus Van Dooren. "Echte parallellen heb ik in mijn onderzoek niet getrokken, maar ze zijn zeker te vinden."

Aanbevolen artikelen