DELFT - De uitstoot van CO2 per kilometer zal in de komende jaren het snelst afnemen bij het wegverkeer. Auto's worden relatief snel vervangen en de techniek ontwikkelt zich rap.

Ook door regelgeving vanuit Brussel zullen auto's in de toekomst per kilometer schoner worden. Dat blijkt uit een onderzoek dat adviesbureau CE Delft donderdag naar buiten heeft gebracht.

Technische ontwikkelingen

In het goederenvervoer staan de technische ontwikkelingen nagenoeg stil, concludeert het adviesbureau. Hierdoor blijft het vrachtverkeer op de weg nog lange tijd net zo vervuilend als nu.

Dat komt ook doordat vrachtwagens langer meegaan. De uitstoot van scheepsmotoren en locomotieven op het spoor zal ook minder snel afnemen dan bij de personenauto's, omdat treinen en binnenvaartschepen langer meegaan.

NS

De Nederlandse Spoorwegen bestrijden de conclusies van de onderzoekers. "De trein stoot veel minder uit dan bijvoorbeeld een bus, dus je kunt niet al het openbaar vervoer over een kam scheren", aldus een woordvoerder. "Zodra de NS overstapt op groene stroom, zijn we helemaal niet meer milieuvervuilend."

Milieudefensie

Milieudefensie liet weten teleurgesteld te zijn dat het onderzoek geen rekening houdt met de groei van het wegverkeer. Volgens de onderzoekers was dit ook niet de insteek van het onderzoek, omdat ze de emissie per kilometer hebben berekend.

CE Delft deed het onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In de studie werd vooral gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen.

Transport

Uit het onderzoek blijkt verder dat de milieuprestatie van verkeer en vervoer niet veel verbetert als gekozen wordt voor een andere manier van transport.

Het is verstandiger om de voertuigen efficiënter te benutten en zo schoon mogelijk te maken. Hoe het staat met de totale uitstoot van CO2 in de toekomst heeft het adviesbureau niet onderzocht.