HILPOLSTEIN - Het broeikaseffect bedreigt het voortbestaan van de koekoek, de enige Europese vogelsoort die het zogeheten broedparasitisme praktiseert: de koekoek legt zijn eieren in de nesten van andere vogelsoorten en laat die zijn kroost uitbroeden.

Andere trekvogels keren door het broeikaseffect eerder terug uit Afrika. De koekoek echter houdt het op een terugreis rond half april.

Maar dan zijn andere vogelsoorten al begonnen met broeden en wordt het voor de koekoek steeds moeilijker om 'adoptieouders' te vinden die hij nog een ei kan onderschuiven, aldus de Beierse vereniging voor vogelbescherming LBV woensdag.

Voorbarig

Volgens de Nederlandse vogelbescherming is de conclusie van LBV voorbarig. Het gaat al langer niet goed met de koekoek, "maar dit hoeft niet meteen door klimaatverandering te komen.

Volgens ons komt het eerder door problemen en veranderingen in het overwinteringsgebied in Afrika ten zuiden van de evenaar", aldus een woordvoerder.