LELYSTAD - Staatsbosbeheer wil zogenoemde sleutelsoorten als wilde zwijnen, wisenten en wolven toelaten in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dat maakte de natuurbeheerder dinsdag bekend.

Deze wilde dieren moeten fungeren als wegbereider voor andere dieren en planten.

Boswachter Hans Breeveld verwacht niet dat deze beesten op korte termijn in het gebied aanwezig zullen zijn.

Loslaten

"De wolf hoort hier thuis", vindt ecoloog Frans Vera van Staatsbosbeheer. Hij verwacht dat er ruimte is voor meer dan honderd wolven. "Wat mij betreft zetten we er morgen wolven in, maar ik verwacht niet dat we ze op korte termijn loslaten. Ecologisch gezien is het geen probleem. Het zit tussen onze oren."

Vera refereert daarmee aan het beeld dat mensen hebben van wolven door het sprookje over de grote, boze wolf.

Kaal

Het wilde zwijn moet wat hem betreft ook een plekje krijgen in het natuurgebied bij Lelystad. Deze diersoort graast zijn omgeving helemaal kaal, waardoor er meer ruimte ontstaat voor nieuwe plantensoorten.

Staatsbosbeheer wil graag dat die natuurlijke dynamiek terugkeert in het gebied. Een kade scheidt nu op een harde manier het natte van het droge deel. Er worden maatregelen getroffen om deze kade overbodig te maken, zodat er een natuurlijke overgang ontstaat van nat naar droog.

Kunstgrepen

Tot nu toe werd de Oostvaardersplassen in een bepaalde toestand gehandhaafd, desnoods met kunstgrepen. En tegelijkertijd moest de natuur vooral haar gang gaan. Het 's winters niet bijvoeren van verzwakte dieren, is hiervan een voorbeeld.

Het levert elk jaar weer discussie op. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit vroeg Staatsbosbeheer naar aanleiding van het advies van een internationale commissie, een ecologische langetermijnvisie op te stellen.