UTRECHT - Gegevens over sporters die plotseling een hartstilstand krijgen, worden voortaan vastgelegd in een landelijke registratiebank.

Dat is een initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Sportbeoefening verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, zoals aderverkalking. Desondanks overlijden in Nederland elk jaar 150 tot tweehonderd mensen tijdens of vlak na het sporten.

Op www.sportcor.nl kan iedereen een incident over sporters die zijn getroffen door plotselinge hartstilstand melden.

Oudere sporters

De onderzoekers gaan er van uit dat het bij oudere sporters (boven de 35 jaar) waarschijnlijk gaat om een hartinfarct door een vernauwing of afsluiting van de kransslagader. Bij jongere sporters acht zij aangeboren hartziekten waarschijnlijker.

"De plotselinge hartstilstand wordt dus niet veroorzaakt door het sporten, maar door een onderliggende - vaak onbekende - hartaandoening", benadrukt onderzoekster Margriet de Beus van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Geen registratiesysteem

Hoe vaak deze incidenten in Nederland plaatsvinden, is onbekend. Er is geen registratiesysteem, waardoor inzicht in aantallen en oorzaken gebrekkig is. De website is onderdeel van het eerste Nederlandse onderzoek naar hartstilstand bij sporters.

Eerder is onderzoek verricht in Italië en de Verenigde Staten. In Italië worden sporters gescreend op mogelijke hartziekten. In Nederland is dat niet het geval.

Harttest

De European Society of Cardiology heeft wel een tweejaarlijkse harttest geadviseerd. De VSG en de NVVC hebben zich daarbij aangesloten. De Gezondheidsraad ziet echter weinig in een verplichte test, omdat de voorspellende waarde te laag wordt geacht.